menu

Aktuální informace

24.4.2024
Tradiční vyjížďka

Vážení příznivci auto moto stařečků.


Přiblížil se čas veteránského rojení a s tím spojené společné akce . Dovolte mi proto, abych Vás jménem výboru  pozval na Den otevřených dveří našeho depozita, spojeného s rožněním krůt a konzumace všemožných pochutin. Tato příjemná chvíle je stanovena na pátek 26.4.2024 od cca 16 ti hodin. Je určena pro všechny platící členy a pro jejich manželky, či přítelkyně. Vezměte s sebou fajnovou veselou náladu ,  dámy mohou přinést nějakou domácí laskominu.


Dovolte mi také pozvat Vás všechny auto moto nadšence našeho klubu na tradiční vyjížďku  1.5.2024.  Pro sraz je  vybráno parkoviště u Pivovaru Beránek ve Stěžerách. Odjezd bude cca v 9 hodin, trasa nás zavede itinerářem do Kutné Hory, kde máme dohodnutu prohlídku tamních vinařských závodů a oběd.


Další podrobnosti  se dozvíte před odjezdem

Za VCC HK,


Jiří Dražka23.2.2024

 21. královéhradecká veterán rallye


Datum konání: 5.9.–8.9.2024


P Ř I H L Á Š K A21. královéhradecká veterán rallye


P L A K Á T


Fotografie z minulých akcí můžete shlédnout na


vcchk.rajce.idnes.cz

camera_alt

Historie klubu

Letos 2013 je to 45 let, kdy uživatelé automobilů TATRA z Hradce Králové založili svůj značkový klub. Bylo to právě jaro 68. Vzhledem k politickému oteplení prošla troufalost zařadit se mezi značkové Trabant, Moskvič, Wartburg a Škoda kluby, propagující a udržující výrobky znárodněných průmyslů spřátelených zemí. My, s vozy nejméně třicet let starými z produkce první republiky a ani skladba členské základny, jak se tehdy říkalo, nebyla kádrově Svazarmu odpovídající. Buď mladí a málo majetní, nemající na Spartaky, nebo pamětníci předválečných časů, kteří na tom byli finančně stejně.

Hlavními iniciátory ustavení klubu byli nadšení prvorepublikoví motoristé. Pan Vladimír Panoušek, odvážlivec, tatra_voda který jako první řidič vyjel koncem dvacátých let se svou Tatrou 11 k Masarykově chatě na hřebeni Orlických hor ještě po dřevařské, dnes žlutě značené cestě ze Zákoutí a pan ing. F. Hlaváček.

Po vzájemných kontaktech koncem roku 1967 se v únoru 68 sešel přípravný výbor a 14. května 68 ustavující členská schůze, s účastí 42 členů, kde byl zvolen předsedou p. Panoušek, tehdy již téměř osmdesátiletý. Do konce roku klub uspořádal technická odpoledne, schůze i zájezdy a navázal čilé kontakty s obdobně vznikajícími kluby a podnikem TATRA v Kopřivnici. Počet členů se stále pohyboval okolo padesátky.

Po dvou letech převzal předsednictví ing.Hlaváček. Díky jeho iniciativě byla vybudována svépomocná umývárna automobilů AMK Hradečan za Krajským soudem a členové Tatra veteran klubu měli na výstavbě nemalý podíl. Účastnili jsme se již tehdy veteránských akcí různých veteranklubů po celé ČSR a hradečtí tatrováci, zejména Karel a Vojta Kopečtí i Václav Runštuk byli obávanými konkurenty v bojích o vavřínové věnce.

V polovině sedmdesátých let předal ing. Hlaváček vedení klubu nám, tehdy „mladším“ a svoji bílou Tatru 75 faux-cabrio Sodomka přenechal Národnímu technickému museu v Praze, kde ji lze občas shlédnout v exposici. Protože klub vždy dobře hospodařil - odevzdávali jsme prujezdova_kontrola ročně desítky tun železného šrotu - odhodlal se klub k pořádání vlastních soutěží i Přeborů ČSR Tatra, s účastí jezdců z Ostravy, Brna, Kopřivnice, Prahy, i z Loun a Šluknova.

Byly to akce vydařené a oblíbené. Z obětavých pořadatelů nutno vzpomenout Mirka Hellera a Josefa Varhaníka. V Hradci však existovaly i skupinky příznivců jiných značek v té době již historických automobilů, a tak po vzájemné dohodě a souhlasu „nadřízených“ byl v únoru 1979 ustaven společný hradecký Veteranklub - samostatná ZO Svazarmu.

Tím se přidali výborní kolegové aerovkáři a pragováci, zejména obětavý „skalní pragovák“ Mirek Martinek a energický Ivan Faltys, dnes předseda Krajské testační komise hist. vozidel s platností STK.

Počet členů se pohyboval od sta do stopadesáti přesto, že přespolní členové od Dobrušky se osamostatnili a založili svůj Podorlický Veteranklub, stejně jako Chocenští.

O aktivitě klubu v osmdesátých letech svědčí nejlépe výčet pořádaných sportovních akcí. Finance byly ponejvíce kryty zapůjčováním vozidel Státnímu filmu a televizi. Díky „dobré práci i hospodaření“ bylo v roce 1980 klubu „povoleno“  ( jak rozdílné od dneška!! ) účastnit se po ose soutěže veteránů v alpském středisku Deux Alpes u Grenoblu, samozřejmě na náklady každé posádky, což byla pro dvě osoby cena malého družstevního bytu.

Oficialní vedoucí OV Svazarmu jel ovšem svým Fiatem Polskim i s rodinou služebně. I tak to za poznání stálo.

Tamější účastníci nemohli uvěřit, že ta poměrně malá a 50 let stará česká auta urazila po ose 2000 km za 4 dny pres hory a doly a troufají si to zopakovat při zpáteční cestě. Po dvaceti letech si část účastníků jízdu zopakovala. Za poměrně krátkého předsedování pana ing. M.Šilingera získal klub díky jeho schopnostem jednat, do trvalého užívání nebytový objekt v Malšovicích. Byl svépomocí upraven na jednoduchou dílnu a přistavěny přístřešky pro veterány - polotovary.

Ve městě, kde většina členů bydlí v činžácích je to věc pro existenci klubu nezbytná. I přes mnohé pozdější pokusy klub z těchto míst vytlačit se nám daří je užívat dosud. Během let získal klub také od požárních sborů dvě zajímavá vozidla. Požárnický diesel Klokner - Humbolt - Deutz z r. 1940 a limusinu PRAGA GRAND - osmiválec. Oba ve velmi zachovalém stavu. Bohužel se potvrdilo pravidlo, že co je všech, není vlastně nikoho, a tak po několika letech marného uložení byly vozy prodány. Dnes je Grandka chloubou movitého sběratele v Praze. Škoda!

start

Po celou dobu „Svazarmovské“existence členovéklubu aktivně pracovali v t.zv. Krajské podkomisi pro historická vozidla, nikdy nedocházelo ke střetům se zájmy ostatních klubů vkraji, naopak při kolegiálně pojatých testacích se zvyšovala technická úroveň vozidel, sice renovovaných amatérsky, za to s citem pro historickou věrnost.

Po sametové revoluci v r. 1989 nastal přechodně útlum aktivity nejen všech klubů ale i jednotlivců. Každý hledal své místo v nových podmínkách. Někteří členové svá vozidla prodali a věnovali se podnikání jiní naopak do klubu přišli. Přibylo zejména mladších, jejichž zájem se zaměřil již na poválečná auta a motocykly. Vždyť dnes je kriteriem historického vozidla stáří pouhých 22 let!! Prohlížení fotografi í s vozy hradeckých členů ať v alpských průsmycích, pod Eifelovou věží, na slavné dráze Brookland u Londýna, nebo na severu ve Švédsku či u Baltu v Rize vyvolává příjemné pocity z dosažených cílů.

cil

Musím zdůraznit, že celá činnost nás ješitných mužů by nebyla možná bez podpory,nebo alespoň bez pochopení a tolerance našich žen, spolujezdkyň při soutěžích. Nutno zdůraznit, že po celou dobu trvání klubu se o hospodaření a pokladnu staraly právě ženy, paní Magda Martinková, paní Miroslava Šilingerová a paní Sylva Voslařová, každá přibližně jednu třetinu života klubu. Díky za to!

Hradecký klub již opět pravidelně pořádá Hradecké Veteran rally, letos již desátý ročník, členové se účastní mezinárodních akcí v tuzemsku i v četných evropských zemích. Při současném a potěšitelném zájmu mladších o historická vozidla je na čase uvažovat i o jejich aktivním zapojení do práce organizační a o omlazení výboru. Sestava pořadatelského sboru letošní rally je snad toho příslibem.

autor 2003

( sepsal a při psaní si zavzpomínal Z. Kuthan st. zakládající člen a předseda upravil Z. Kuthan mladší 2013)

 

Testace historických vozů

Sportovní akce Hradeckého klubu

Tatra Veteran Club Hradec Králové :

1. Klubová soutěž - 8.5.1976 - cvičně.
Účast 12 vozů po trase Solnice, Deštné,Šerlich, Záhoří, Čertův důl, Zdobnice.

1976
2. Klubová soutěž - 11.9.1976 - již vážně.

Účast 13 vozů po trase Rychnov n. Kn. Studánka,
Pěčín ( brod), Rokytnice, Zdobnice, Říčky, Bartošovice,Pastviny, Nekoř.

1976aa
1. Veřejná soutěž - 11.6. 1977 - Přebor ČSR Tatra.

Účast 23 vozidel, ředitel Z.Kuthan.
Trasa: Solnice, Deštné, Zdobnice, Říčky, Orlické Záhoří, Šerlich, Šerlišský mlýn.

1977
2. Veřejná soutěž - 17.6.1978 - Přebor ČSR Tatra.

Účast 24 vozidel, ředitel Z.Kuthan.
Trasa: Nové Město n.M. Peklo, Dobrošov, Nový Hrádek, Olešnice, Sedloňov, Deštné - Panorama.

1978
Únor 1979 - spojení Tatraklubu s ostatními značkami do VCC HK.
1979
3. Veřejná soutěž- 23.6.1979 - Přebor ČSR Tatra.

Účast 21 vozidel, ředitel Vl.Martínek.
Trasa: Hradec Králové, Bělečko, Borohrádek, Potštejn, Česká Rybná, Slatina n.Zd., Říčky.

1979
4. Veřejná soutěž - 8.9.1979 - Celostátní sraz a soutěž vozů PRAGA

Účast: 51 vozidel, ředitel Vl.Martínek.
Trasa: HK, Biřička, lesy do Třebechovic, ČKD Plotiště, Hradec Králové - nábřeží, celostátní dožínky.

1. Veteran rally HK - 28.6.1980

Účast: 62 aut a 24 moto, ředitel Vl. Martínek.
Trasa: HK, Svinary, Třebechovice, Vysoký Újezd, Černilov, Stříbrný rybník - sraz karavanistů.

1980
1980 - Výstava historických vozidel ve Výstavním pavilonu Domuodborů

po šest týdnů za značného zájmu škol a veřejnosti

1980vystava
2. Veteran rally HK - 11.9.1982

Účast: 56 aut a 26 moto, ředitel I.Faltys.
Trasa: HK, hradeckými lesy, pardubicko, okolo Kunětické hory, kemp Hluboký u Holic.

1982
3. Veteran rally HK - 10.9.1983

Účast: 50 aut a 31 moto,ředitel Z.Kuthan.
Trasa: Nové Město n.M., Podorlickem, cíl opě Nové n.Metují

1983
4. Veteran rally HK - 25.8.1984

Účast: 49 aut a 28 moto,ředitel Vl.Martínek.
Trasa: HK, Chlum, Hrádek u Nechanic, Hradec Králové, vydařený večer v Palmové zahradě.

1984
5.Veteran rally HK - 20.9.1986

Účast: 59 aut a 21 moto,ředitel I.Faltys
Trasa: Lázně Bělohrad a okolí, Pecka, Zvičina, Lázně Bělohrad.

1986
6.Veteran rally HK - 10.9.1988

Účast: 51 aut a 19 moto, ředitel I.Faltys.
Trasa: Lázně Bělohrad, podzvičinskem, Lázně Bělohrad.

1988
7. Veteran rally HK - 30.8.1996

Účast: 48 aut a 23 moto,ve spolupráci a AMK
Krakonoš Jilemnice, ředitel Z.Kuthan
Trasa: Jilemnice, Mříčná, Vysoké n.J., Jablonec, Rezek, Benecko, Mísečky, Zlaté návrší.

1996
8. Veteran rally HK - 10.7.1999

Účast: 41 aut a 22 moto, ředitel I.Faltys.
Trasa: HK, Třebechovice, Josefov, Velichovky, Chlum a Hradec Králové.

1999
9. Veteran rally HK - 1.9.2001

Účast: 22 aut a 5 moto ( za dešťů ),
ředitel Vl.Martínek.
Trasa: HK, Vys.Chvojno, Sklenářka, Kostelec n.O., Skuhrov, Pádolí, Deštné.

2001
10. Veteran rally HK - 6.9.2003

Účast: 78 aut a 42 moto,
ředitel Ing. M.Věříš.
Trasa: HK, RK,Rampuš, Zdobnice, Deštné.

2003
11. Hradecká veteran rally 25.8.2005 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: 126 startujících posádek,
ředitel Z.Kubizňák.
Trasa: HK, RK,Hanička, Záhoří, Šerlišský mlýn.

2005
12. Hradecká veteran rally 1.9.2007 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: 111 startujících posádek,
ředitel Z.Kubizňák.
Trasa: HK, Josefof, Sněžné.

2007
13. Hradecká veteran rally 5.9.2009 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: omezena na 70 posádek,
ředitel J.Dražka.
Trasa: HK, Josefof, Hořiněves, Hrádek u Nechanic, HK.

2009
14. Hradecká veteran rally 5.9.2011 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: omezena na 72 posádek,
ředitel Z.Kubizňák.
Trasa: HK muzeum-Josefov Ravelin-Dobruška-Dobřany-Sněžné.

vcc2011
15. Hradecká veteran rally 5.9.2013 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: omezena na 70 posádek,
ředitel Z.Kubizňák.
Trasa: HK muzeum-Třebechovice-Rycnov nad K.-Studánka-Zdobnice-Deštné-Sněžné.

vcc2013
16. Hradecká veteran rally 5.9.2016 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: omezena na 70 posádek,
ředitel J.Dražka.
Trasa: Deštné-Kudowa Zdroj-Deštné-Hradec Králové-Deštné.

vcc2016
17. Hradecká veteran rally 24-28.8.2017 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: omezena na 70 posádek,
ředitel Z.Kubizňák.
Trasa: Deštné-Žamberk-Deštné-Hradec Králové-Deštné

vcc2017
18. Hradecká veteran rally 5-7.9.2019 - Memoriál Zdeňka Kuthana

Účast: omezena na 50 posádek,
ředitel Z.Kubizňák.
Trasa:  Kudowa zdroj- Hradec Králové- a zpět.

vcc2020
1.KRÁLOVEHRADECKÁ YOUNG RALLY 2020

Účast: 60 posádek,
Trasa: Hradec Králové -Sněžné

1YR2020
2.KRÁLOVEHRADECKÁ YOUNG RALLY 2021 29.8

Účast: 55 posádek,
Trasa: Hradec Králové -Pecka

2YR2021
20. Královehradecká veterán rallye 2022 1-4.9

Účast: 60 posádek,
Trasa: HK-RK a vč kraj

20VR2022
×

Kontakt
VETERAN CAR CLUB HRADEC KRÁLOVÉ

Pražská 363

500 04 Hradec Králové

Předseda klubu:
Jiří Dražka
603 244 272

Klubová testační komise:
Zdeněk Kuthan
603 843 536


veteranklubhk@seznam.cz

©2017 VCCHK; Build & Powered by lansys